ประเทศจีน อุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผู้ผลิต

 

Advanced Instruments Co.,Limited

 

To Be Advanced in Quality and Service! 

 

ทัวร์โรงงาน

Advanced Instruments Co.,Limited โรงงาน

ได้รับ อุปกรณ์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ & อุปกรณ์ทดสอบไฟ ตอนนี้!

คลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา

การประกอบ BS 476-7 Surface Spread ของอุปกรณ์ทดสอบเปลวไฟ

Advanced Instruments Co.,Limited สายการผลิตของโรงงาน 0

การว่าจ้าง ISO 5660 Cone Calorimeter

Advanced Instruments Co.,Limited สายการผลิตของโรงงาน 1

รายละเอียดการติดต่อ